דיני עבודה

מומחיותו של המשרד בדיני עבודה הביאו לשורת הצלחות משמעותיות, בעיקר בפירוקי חברות, חדלות פירעון ותשלום כספים לעובדים המיוצגים על ידי המשרד, על ידי ביטוח לאומי.

המשרד מייצג עובדים ומעבידים בכל סוגיות דיני עבודה, הפרטני כמו גם הקיבוצי, החל מהשלבים המוקדמים הכוללים עריכת חוזים והסכמים, דרך פיטורים, פיצויים, הליכי שימוע, הסכמי פרישה, הליכי הגנה על נכסים מסחריים וקניין רוחני ועוד.

לצוות  עורכי הדין המומחה בדיני עבודה, ניסיון רב בכל הנוגע לזכויותיהם הסוציאליות של העובדים המיוצגים. דבר זה מסייע להגיע לתוצאות אופטימליות בייצוג קבוצות עובדים, אשר נמנע תשלום זכויותיהם עקב קשיים כלכליים של מעסיקם.