יפוי כח מתמשך

כפי שידוע לכולם תוחלת החיים של האדם הממוצע גדלה בכל שנה. אולם, לצערנו, לא תמיד הארכת תוחלת החיים משמעותה גם הארכת איכות החיים. וכך, אנו עדים למציאות בה טרם פטירתם, אנשים הופכים לסיעודיים ולחסרי יכולת לקבל החלטות בעניינם, אם ברמה הרפואית ואם ברמה הרכושית.

עד לאחרונה, לא היתה אפשרות לאדם לקבוע ביחס לגורלו כאשר לא יהיה כשיר ובמצב כזה, היה צורך לפנות באמצעות צד ג' לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש על אותו אזרח. כמובן שעד למינוי האפוטרופוס לא ניתן לעשות שימוש ברכושו של האזרח, אף לטובת האזרח עצמו (כגון הוצאות רפואיות, רכישת מוצרים לבית וכיוצ"ב).

לעיתים קרובות, בקשה זו לוותה לא רק בהוצאות מרובות (מימון ביניים של אותו אזרח, עו"ד, אגרות וכיוצ"ב) אלא במחלוקות לא נעימות בין אחים או צדדים אחרים שטוענים כנגד מי שמבקש להתמנות כאפוטרופוס על אותו אזרח.

אולם, לאחרונה התקבל חוק שפתר מצב לא רצוי זה. במסגרת חוק זה יש אפשרות לכל אדם כל עוד הוא "צלול", לחתום על "ייפוי כח מתמשך" ובמסגרתו לתת הנחיות בנוגע לענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים במצב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו בשל מצבו הנפשי או השכלי. כלומר, ייפוי כח מתמשך מאפשר לאדם לבחור מרצונו, בעודו "צלול", מיופה כח מטעמו, שיהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לענייניו במקרה בו תגרע כשירותו בשל מחלה רפואית, תאונה קשה וכו', וכן מאפשר לתת הנחיות מפורטות באשר לרצונו ולאופן הטיפול בו ובנכסיו.

לייפוי הכח המתמשך יתרונות רבים כגון: הוא מבטא את רצונו הכנה והאמיתי של האדם הממנה ובמסגרתו יכול הממנה להחליט כיצד חייו יראו כאשר מצבו יתדרדר, חתימה על ייפוי כח מתמשך מונעת סכסוכים משפחתיים מורכבים וכו'.

באמצעות יפוי כח זה יוכל הממנה לקבוע לדוגמא היכן יטופל, במוסד סיעודי, בית אבות, בבית. כמו כן יוכל לקבוע את זהות המטפל ומאיזו חברה הוא יגיע, שכן כידוע ישנן חברות סיעוד רבות ויש חשיבות רבה לבחור בחברה יציבה ומוכרת על מנת לדאוג לאיכות המטפלים והרצף הטיפולי, כמו גם לליווי בכל התהליך המורכב של התחום הסיעודי. משרדנו מעניק שירותים לחברה ותיקה ומוכרת בתחום – א.מ. מתן שירותי סיעוד וכח אדם – וניתן לקבל מהם סיוע והסבר רחב יותר בנושא זה ( 1-700-500-242).

ייפוי כח מתמשך נערך ונחתם בפני עו"ד שעבר הכשרה מיוחדת של משרד המשפטים לצורך כך והוא בעל תעודה חתומה בידי האפוטרופוס הכללי.

אנו סבורים שחקיקה חדשה זו הינה חשובה במיוחד שכן הדרך הנכונה והבטוחה ביותר לטפל בעניינים של כל אדם הינה באמצעות מינוי מבעוד מועד של אדם קרוב שאנו סומכים עליו שידאג לטובתנו וישמור על בריאותנו ורכושנו כשלא נוכל לעשות כן בעצמנו.

עורכי הדין ממשרדנו עברו את ההכשרה הנ"ל ואנו נשמח להעניק לכם ייעוץ בנושא זה, ניתן לפנות למשרדנו בכל אחת מדרכי ההתקשרות המפורסמים מטה.