מידע נוסף על מיסוי נחלות

מיסוי נחלות במושבים נדרש בסיטואציות שונות ובעיקר בעת מכירתן. ניתן למצוא דמי חכירה שנתיים המשולמים לרמ"י על פי חוזה ארוך. כמו כן דמי הסכמה לגורמים שונים. הסיבה לאירועי מס כאלו היא המורכבות הקיימת בין בעלי השטח ולמחזיקים בו. ניתן לקבל מידע רב ערך במשרד עורכי הדין תמיר יחיא & אלי סלהוב העוסק בתחום.

מיסוי נחלות–על פי פרמטרים שונים

מיסוי נחלות  נקבע בעיקר בעת מכירות על פי פרמטרים שונים. צריך להכיר את מבנה האחזקה על כל נחלה. בעקרון השטח שייך למנהל והוא מותיר לבעליו לעשות בו שימוש למגורים, לעיבודו החקלאי ולפרנסה ממנו. למושב השיתופי קיים הסכם משבצת עם המנהל ולכל בעל נחלה יש זכויות באגודה החקלאית השיתופית. יוצא, איפה, שבעת מכירה מספר גורמים מקבלים פיצוי. המדינה תקבל מס שבח למקרקעין, מס מכירה ומס ערך מוסף. רמ"י יקבל דמי הסכמה בגין הסכמתו להעברת הזכויות בנחלה, המועצה האזורית תקבל היטל השבחה והסוכנות, שהיא הגוף המיישב, תדרוש ותקבל דמי הסכמה. דמי הסכמה לרמ"י  משולמים על פי הסיטואציה בה מצויה הנחלה ובדרגת ההיוון שלה. היטל השבחה ומיסי שבח משולמים על הרווח בגין עליית ערך הנכס מיום קנייתו. מע"מ על המשק, הקרקע והציוד שבו ומס רכישה על פי מדרגות מס קיימות.

תכנון מס

תכנון מס חייב להיעשות לפני עריכת הסכם וזאת כדי לקבל מושג על המיסוי, וכמובן, על הסכום שיישאר לאחר המכירה. עורך הדין יכול לספק תחשיבים ואף לערוך את ההסכם. המיסים משולמים לאחר ההסכם תוך פרק זמן נקוב. העברת הבעלות תיעשה רק לאחר שכל המיסים ישולמו על ידי המוכר.

משרד עם מוניטין מעולה

משרד עורכי הדין תמיר יחיא & אלי סלהוב עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ, ליווי ככל הנדרש, מחירים נוחים ועוד. מנהליו הינם בעלי ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים מהשתלמויות, מכתיבת מאמרים חשובים, ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך זמן ועוד. הם ישמחו להעמיד את התשתית שברשותם ואת יכולותיהם המוכחות לטובת אחרים.