מכירת משק חקלאי

מכירת משק חקלאי כרוכה בתשלום מיסים, דמי רכישה, דמי הסכמה, מס שבח, היטל השבחה ויתכן אף מע"מ והיטלים לגופים וגורמים שונים. יש צורך להכירם לקראת תכנון המכירה. מדובר על סכומים ניכרים ולכן, מעורבות עורך דין היכול לייעץ חשובה מאוד. הסיבה למיסים הללו נובעת מהמורכבות של הזכויות בנחלה.  ניתן לקבל מידע חשוב במשרד עורכי הדין תמיר יחיא & אלי סלהוב העוסק בתחום.

מכירת משק חקלאי – עם תכנון מס

מכירת משק חקלאי מחייבת תשלום מיסים שונים. המוכר יהיה חייב אפוא בתשלום מס שבח  וייתכן שאף במס ערך מוסף לרשות המיסים. בנוסף הוא יהיה חייב בתשלום דמי רכישה ודמי הסכמה לרמ"י תמורת הסכמתו להעברת הזכויות בנחלה, היטל השבחה לרשות המקומית. דמי הרכישה לרמ"י משולמים כאשר הנכס אינו מהוון במלואו . היטל השבחה מושת על הרווח הנוצר מעליית ערך הנכס כתוצאה מתוכנית משביחה שהתקבלה לאחר רכישת הנכס. מס השבח מגלם את עליית שווי הנכס בערכי השוק מיום רכישתו ועד מכירתו המיסוי נקבע בהתאם לחישובים שונים ובהתאם לסיטואציות קיימות.

עריכת הסכם

עריכת הסכם מכירה נעשית על פי החוק על ידי עורך דין המכיר את הנושא לעומק. בהסכם מוכנסים כל התנאים שסוכמו בעל פה. בין היתר: מחירים, מועדי תשלום, מועד העברת הנכס ועוד. עורך הדין יוסיף סעיפים הנוגעים להפרות סעיפים בהסכם ותרופות עליהם בנוסף, יותיר כספים בנאמנות לטובת הרוכש עד אשר המוכר יסדיר את תשלום כל המיסים הנדרשים ועוד.

משרד עם יכולות מוכחות

משרד עורכי הדין תמיר יחיא & אלי סלהוב עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ לכל סיטואציית מכירה, ליווי, ועוד. מנהליו הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מהשתלמויות, מכתיבת מאמרים חשובים, ממתן שירותים איכותיים ללקוחות רבים לאורך זמן ועוד. הם ישמחו להעמיד את התשתית הקיימת לטובת אחרים.