עדכון נחלות חקלאיות

היוון נחלה חקלאית הינו תהליך שנועד להקנות למתגורר בה זכויות קניין. הוא שונה דרמטית ממצב קודם בו הוא רק בעל זכות לשימוש בה. התהליך מוסדר, בין היתר, באמצעות הסכמים מול רמ"י שהיא, למעשה, בעלת הקרקע. כל המהלך כולל הגשת מסמכים, תוכניות, תשלום מיסים וכמובן, חתימה על הסכם. משרד עורכי הדין תמיר יחיא & אלי סלהוב עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע חשוב.

חשיבות נחלה חקלאית – סידור נוח

עדכון נחלה חקלאית נחשב לסידור מוצלח בהרבה מהמצב הקודם. הנחלה הייתה שייכת למנהל מקרקעי ישראל והמתגורר הפעיל את המשק עם הסכם ממושך הכולל תשלומים שנתיים. מצב זה היה בעייתי עבורו. עתה ניתן להגיע למצב חדש שבו תמורת תשלום סכום מסוים מערך החלקה לקבל בה זכויות שונות כולל בניית יחידת מגורים הנרשמת על שמו בטאבו . הזכויות הינן פרטיות כך שניתן למכור אותה הלאה, להשכירה ועוד. התהליך מחייב הגשת מסמכים ובין היתר תכנית לצרכי רישום שבה תופיע ההחלקה הנדונה כיחידה נפרדת ועליה המבנה שאמור להיבנות. כל ההסדרה מחייבת עמידה במגבלות תמ"א 38 לכל השטח. כלומר יהיה ניתן לבנות עליו מספר מקסימלי של יחידות. כן, יש צורך לשלם דמי שימוש מהעבר ולהסדיר שימושים חורגים עתידיים.

מסלולים אפשריים

התוכנית מציעה שני מסלולים כאשר הראשון הינו קל יותר מבחינה כספית ומאפשר כניסה לתהליך. משלמים למנהל  3.75% מערך הנחלה בתמורה לזכויות חלקיות. השני הוא מורחב יותר ועד למקסימום של 33% מערכה בתמורה לקבלת כל הזכויות הבניה למגורים. המצב החדש מקל מאוד על העברת זכויות לבנים ממשיכים, מאפשר לבנות ללא תשלום עתידי לרמ"י, מאפשר מכירתו ללא תשלום דמי הסכמה. כמובן, אף מספק שקט נפשי ומוריד מתח בתוך המשפחה ובין האחים.

משרד בעל יכולות

משרד עורכי הדין תמיר יחיא & אלי סלהוב עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ פרטני, ליווי, מחירים נוחים ועוד. מנהליו הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מהשתלמויות, מכתיבת מאמרים, ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך שנים ועוד. הם ישמחו לשרת אחרים.