עורך דין נחלות

עורך דין לענייני מושבים מייעץ בנושאים שונים הקשורים לעסקאות והסדרים בתוך מושבים. כל עסקה בתחום נחשבת למורכבת וכוללת היבטים משפטיים, תשלום מיסים, העברת כספים נכבדים מרוכש למוכר ועוד. המורכבות נובעת גם ממעורבותם של מנהל מקרקעי ישראל, האגודות השיתופיות המקומיות וגורמים אחרים. הוא אף עורך הסכמים, מייצג בתביעות, ומלווה ככל הנדרש. משרד עורכי הדין תמיר יחיא & אלי סלהוב עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע חשוב.

עורך דין לענייני נחלות – שירות אמין ללא פשרות

עורך דין לענייני נחלות מטפל רבות בנושאים ודינים הקשורים לסיטואציות שונות הנוגעות למשקים ונחלות. כך מינוי בן ממשיך, מכירת, פיצול והיוון נחלות, העברת זכויות בהן, צוואות וירושות הנוגעות אליהן, הרחבות, ועדות קבלה, שינוי תקנונים, שינוי ייעוד, סכסוכים בין חברים לבין עצמם ומול האגודות ועוד. לכל מצב קיימים כללים אחרים ולכן, הייעוץ חייב להיות ממוקד ומתאים למטלה אותה רוצים לבצע. מומלץ, כמובן, לקבל הסברים לפני הביצוע כדי להימנע מפעולות לא נכונות העלולות לסבך את העסקה. לעיתים, הן בלתי הפיכות. צריך להבין כי הגוף שאמון על ההסדרה הינו מנהל מקרקעי ישראל. האדם שמתגורר בנחלה הינו רק בעל זכויות מטעמו לטובת עיבודה ופרנסה ממנה. כך, שלרמ"י וגם לאגודות המקומיות יש משקל ומילה והן בעלי עניין בכל אקט. היות ומדובר בעסקאות יקרות עם מיסים נכבדים יש להכירן היטב.

הכנת הסכם

לצד הייעוץ החשוב יש משקל גם לעריכת הסכם מכירת נכס ולטיפול בכל ההיבטים סביבו כמו רישום בטאבו, ואחרים. יש לערוך אותו בהתאם לחוק חוק ולהכניס בו את כל התנאים והסעיפים המוסכמים בין שני הצדדים והגורמים הנלווים. הוא כולל, תשלומים, מיסים, העברת זכויות, הפרות חמורות, תרופות בגינן וכדומה.

משרד ידוע

משרד עורכי הדין תמיר יחיא & אלי סלהוב עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ פרטני, ליווי, ייצוג משפטי, מחירים נוחים ועוד. מנהליו הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מהשתלמויות, כתיבת מאמרים בתחום, ממתן שירותים איכותיים ללקוחות רבים לאורך זמן ועוד. הם ישרתו בשמחה נוספים.