ביטוח לאומי ותאונות עבודה

אמנם הביטוח הלאומי הינו גוף של המדינה אך כדי להבין איך וכיצד הוא פועל יש לחשוב עליו כעל חברת ביטוח לכל דבר ועניין שמחויבת לתשלומים מסויימים וכמו כל חברת ביטוח אחרת מערימה לא מעט קשיים כאשר המבוטחים, אזרחי המדינה, מבקשים לקבל את התשלומים האלה.
מטרת הקמת הביטוח הלאומי הוא לדאוג לזכויות בסיסיות לאזרחי המדינה בצמתים שונים של החיים, בהם הוא נזקק לעזרה ותמיכה לבל יקרוס. התמיכה יכולה להגיע בכסף, בעזרה רפואית, בעזרה שיקומית וכיוצ"ב.

למרות התכלית הראויה, מבחן המציאות מראה שעל פי רוב, קבלת הכספים מאת הביטוח הלאומי כרוכה בקושי רב ובעגמת נפש לא מבוטלת וגם כאשר מתגברים על קשיים אלה, בדרך כלל אין די בכספים שמתקבלים בכדי לסייע באופן משביע רצון לאזרח.

תאונות עבודה – הביטוח לאומי עוסק בקשת רחבה של תחומים מלידה דרך ילדים ועד עבודה ומקרים של נכויות ופעולות איבה. בחלק גדול מהמקרים הקריטריונים לקבלת הגמלה הם קשוחים ולא ניתנים לויכוח. אולם בתחום תאונות העבודה חלות תמורות מעת לעת בזכאות העובדים וחשוב מאוד להתעדכן ולבחון את הזכאות בכל מקרה של פגיעה בעבודה.חשוב לציין, כי בניגוד למחשבה המקובלת נכות מעבודה לא חייבת להיות עקב מקרה חד פעמי בו נפגע העובד, אלא אף בגין פעולה חוזרת ונשנית במשך שנים רבות הגורמת בסופו של יום לנכות, כגון הרמת משאות כבדים, עמידה ממושכת (מיקרוטראומה) וכיוצ"ב.

אופן הטיפול בתלונה יקבע את גורלה ולכן חשוב מאוד לדווח על התאונה באופן נכון תוך שימת דגש על הוכחת הטענות העובדתיות והנזק שהתגבש.

קביעת דרגת הנכות תעשה לאחר בדיקות רפואיות בוועדות שונות של הביטוח הלאומי ויש חשיבות רבה לקבלת ייעוץ מקצועי והדרכה כיצד להגיע לוועדות אלו שכן לא אחת נשללת זכאותו של עובד לגמלה רק בשל שכשל בלשונו או שלא הבין את שנדרש ממנו.

חוק הביטוח הלאומי