כיצד להימנע מסכסוכי ירושה במושבים?

דיני ירושת הנחלה במושב הם מהמורכבים והמסובכים ביותר במשפט הישראלי, ולכן דורשים מענה מקדים והתייחסות מקצועית שיכולה לספק פתרונות גם לאחר מות המוריש. על פי הפסיקה המשק אינו חלק מהעיזבון ולכן כל זמן שהזכויות הן של בר רשות, הורשתן מתבצעת בהתאם להוראות הסכם המשבצת שבין האגודה ובין רשות מקרקעי ישראל. מדובר בהוראות מיוחדות הקובעות כי […]

המורכבות בנחלות ובאגודות השיתופיות מחייבת התמחות מיוחדת

בכתבה שפורסמה בעיתון "דה מרקר" פורסמה כתבה עם צוות עורכי הדין ממשרד עורכי הדין תמיר יחיא & אלי סלהוב, הם מסבירים כיצד ניתן להפוך את האגודות השיתופיות ליחידה יצרנית,  ואיך ניתן לפתור מצבים סבוכים סביב העברה בין דורית וירושת הנחלה. לחצו על הקישור לקריאת הכתבה המלאה בעיתון "דה מרקר"

מיסוי נחלות במושביםמיסוי נחלות במושבים

גם בעיר וגם במושבים וקיבוצים הבעלים הרשמיים של כל קרקע הוא המדינה (רמ"י), אך בעוד בעל דירה בעיר נחשב לחוכר הקרקע, החוכר של נחלה אינו המתגורר בה אלא הסוכנות היהודית שמשכירה את הקרקע לאגודה השיתופית של המושב וזו מעניקה רשות לאדם להתגורר בנחלה ולהתפרנס בשטחה. לדבר יש משמעות רבה בכל הקשור לנושא מיסוי נחלות במושבים. […]

טיב הזכויות במשק חקלאי

הגם שמטרות קיומו של המשק החקלאי זהות לכל המשקים החקלאיים בארץ, הרי שההסדרים המשפטיים הנהוגים אינם אחידים והן פועל יוצא סוג החוזה הקיים בין האגודה, הסוכנות היהודית ומנהל מקרקעי ישראל. יש לזכור שהקרקעות עליהן הוקמו הישובים הינן בבעלות המדינה בדרך כלל, וזו האחרונה באמצעות חוזים שונים, כפי שיפורט להלן, מסדירה את זכויות המתיישב בקרקע. נקדים […]

היוון ודמי חכירה

מה הם דמי חכירה שנתיים? דמי חכירה הם התשלום שמשלם החוכר לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מדי שנה בשנה בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה. חוק יסוד: מקרקעי ישראל קובע את העיקרון לפיו "מקרקעי ישראל" יימסרו בחכירה והבעלות עליהן לא תועבר. "חכירה לדורות" הינה שכירות לתקופה של ‎25 שנים ומעלה. בייעוד למגורים – דמי החכירה הם […]

היוון נחלה – "דמי רכישה"

החלטה 1591 (על גילגוליה השונים) הינה פרי של ההבנה כי נושא הנחלות במדינת ישראל בכלל וחלקת המגורים של בעלי הנחלות בפרט, דורשים הסדרה. המציאות בה בעל נחלה יכול לגור בביתו במשך עשרות שנים ועדיין להיות תלוי בכל כך הרבה תנאים והוראות מכח הסכם המשבצת, בכל פעולה שהוא מבקש לעשות בביתו אינה בריאה ובאמצעות החלטה זו […]

מיסוי משק חקלאי

כפי שניתן ללמוד מהאמור לעיל (ראה מאמר בנושא "הזכות במשק חקלאי"), חלק גדול מבעלי הזכויות במשקים החקלאיים במדינת ישראל, אינם בעלי זכויות במקרקעין אלא זכויות בר רשות בלבד ולכן יש לקבל את אישור רשות מקרקעי ישראל והאגודה לכל פעולת מכירה. בנוסף, כאשר מתבצעת פעולה של מכירת משק חקלאי, התייחסות הרשויות כפי שנראה היא כאילו נמכרה […]

בן ממשיך

בחלק גדול מהמקרים באגודות השיתופיות, הזכויות במקרקעין מוסדרות במסגרת "החוזה המשולש". משמעות ה"שילוש" הוא כי לחוזה שלושה צדדים: רשות מקרקעי ישראל , האגודה השיתופית והסוכנות היהודית. יוצא, שזכויות האגודה השיתופית, ומכוחן גם "בעלי" הנחלות הינן זכויות המוכרות בדין כזכויות "בר רשות" בלבד. החוזה המשולש, שמגדיר את מערכת היחסים בין רמ"י, הסוכנות והאגודה השיתופית, קובע הוראות […]

האם ניתן לחזור ממינוי בן ממשיך?

סוגיית "בן ממשיך" מעסיקה רבות את בתי המשפט, חרף עובדה זו נדמה כי טרם התגבשה עמדתן של הערכאות השונות. במאמר הקצר שלהלן, אעמוד על אספקט מסוים של סוגיה סבוכה זו. האם משעה שנבחר ה"יורש" הדבר חלוט וגמור או שמא יש דרך חזרה. ראשית צריך לומר כי ע"פ הדין והפסיקה מינויו של "בן ממשיך" דינו כנתינת […]

ירושת משק חקלאי

כל העוסקים בתחום דיני אגודות שיתופיות יודעים לומר כי משק אינו חלק מעזבונו של אדם. כלומר, שלאחר מות בעל זכות בנחלה יש לפעול בהתאם לאמור בהסכם המשבצת שאינו עולה בהכרח בקנה אחד עם חוק הירושה או עם צוואה שהשאיר הנפטר. המשמעות של מציאות משפטית זו הינה שרוב בעלי הנחלות (אלה שזכויותיהם מוגדרות כ"בר רשות") אינם […]