מיסוי מקרקעין

מס שבח

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)תשכ"ג (להלן: "החוק") הינו מן החוקים הסבוכים והמורכבים ביותר בשיטת המשפט הישראלי. לא בכדי, לא רבים הם אלה שמבינים אותו ומתמחים בו. וגם אלה שעוסקים בו בשגרה, נוכחים לדעת כי בשנים האחרונות חלו בחוק זה מספר שינויים מהותיים שיש בהם להשפיע על כל אזרח

ואזרח במדינת ישראל.

מהו מס שבח?

ס' 6 לחוק קובע כי מס שבח יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.

זהו למעשה מס על רווח הון (לא להיבהל מיד נסביר), המוטל על מי שמוכר זכות במקרקעין. לדוגמא אם דירה נרכשה ב- 1,000,000 ₪ ולאחר מכן נמכרה ב- 1,100,000 ₪ על ההפרש כלומר הרווח בסך 100,000 ₪ יוטל מס בשיעור המשתנה על פי יום הרכישה של הדירה.

הדוגמא לעיל הינה לשם ההמחשה בלבד, ובפועל ישנם משתנים רבים היכולים להשפיע על החבות במס והיקפה. בחוק אף ישנן דרכים לנכות מהשבח הוצאות שונות והחשוב מכל ישנן בחוק הוראות שונות המעניקות למעשה פטור מלא תשלום מס שבח.

לאחרונה, בוצעו מספר תיקונים בחוק מס שבח שתכליתם לעודד מכירה של דירות מגורים מחד ולהוריד את כדאיות ההשקעה בנדל"ן מאידך.

חשוב לזכור, כי תכנון נכון של מכירת זכות במקרקעין יכולה להביא לחסכון בעשרות אלפי שקלים ואף למעלה מכך!!! התכנון הוא קריטי משום שסדר הפעולות הוא הקובע את גובה המס, שכן לאחר שהפעולה כבר בוצעה ודווחה לרשויות המס קשה מאוד לתקן את החבות בדיעבד.

הנושא סבוך מאוד ומשיק אף לתחום מס ההכנסה שהינו עולם בפני עצמו, אך מפאת קוצר היריעה והמורכבות לא ניתן לפרוס את כל התורה ויש לראות באמור לעיל כאילו היה קצה הקרחון בלבד של תחום מס השבח.

מס רכישה

ס' 9(א) לחוק קובע כי במכירת זכות במקרקעין יהיה הרוכש חייב במס רכישה.

מס הרכישה הינו בשיעור משווי המכירה. בנכסים שאינם מהווים דירת מגורים שיעור המס הוא 6 אחוז ואילו בדירות מגורים שיעור המס משתנה ומדורג בהתאם לנתונים שונים של הרוכש (השיעור נע מפטור מלא ועד ל-15%)

גם כאן, חשוב ליתן את הדעת טרם שמבצעים פעולה כלשהי במקרקעין, חשוב להציג את הנתונים כולם בפני עורך דין המתמחה בתחום ובכך למנוע תשלום מיותר לרשויות המס.

משרדנו המתמחה במיסוי מקרקעין, כבר חסך למאות לקוחות כסף רב, מה איתך?

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)