רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ – 93% משטח מדינת ישראל (כ – 22 מיליון דונם), בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל.

מועצת מקרקעי ישראל מונה 18-26 חברים, בהתאם לחוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך-1960, היא הקובעת את המדיניות הקרקעית, שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל, מפקחת על פעילותה של רשות מקרקעי ישראל ומאשרת את תקציבו.

בראש המועצה עומד שר הבינוי והשיכון.

מהם תחומי הפעילות המרכזיים של רשות מקרקעי ישראל?

* ניהול מלאי המקרקעין שבאחריות הרשות

* יצירת עתודות לקרקע בבעלות ציבורית למטרות לאומיות

* שיווק קרקעות והקצאתן לייעודים שונים

* טיפול בחוכרים ובמשתכנים

* פיקוח על שימושי קרקע שונים

המדובר בקצה המזלג של המגוון הרחב שניתן למצוא ברשות מקרקעי ישראל.

אתר רשות מקרקעי ישראל