כיצד להימנע מסכסוכי ירושה במושבים?

דיני ירושת הנחלה במושב הם מהמורכבים והמסובכים ביותר במשפט הישראלי, ולכן דורשים מענה מקדים והתייחסות מקצועית שיכולה לספק פתרונות גם לאחר מות המוריש. על פי הפסיקה המשק אינו חלק מהעיזבון ולכן כל זמן שהזכויות הן של בר רשות, הורשתן מתבצעת בהתאם להוראות הסכם המשבצת שבין האגודה ובין רשות מקרקעי ישראל. מדובר בהוראות מיוחדות הקובעות כי […]